Szykują się duże zmiany w Mysłowicach – w tle jak zwykle skandal i ignorowanie mieszkańców.

Z dniem 6 września ruszyły konsultacje społeczne związane z przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na stronie : http://www.konsultacje.myslowice.pl//konsultacje/126/przystapieniedozmianystudiumuwarunkowanikierunkowzagospodarowaniaprzestrzennego

Można znaleźć komunikat Prezydenta Mysłowic. Niestety,  pomimo że zegar  tyka i czasu ubywa mieszkańcom  linki to dokumentów będących przedmiotem konsultacji nie działają.

www.planowanie.myslowice.pl

A potem będzie „przecież konsultacje były”.. . były, mieszkańcy nic nie zgłaszali bo skąd mogli wiedzieć co jest przedmiotem konsultacji??? Niby władze się zmieniły, a metody traktowania mieszkańców pozostały. Smutne – najwyraźniej pomysł prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza aby tworzyć nową jakość w planowaniu przestrzennym poprzez awansowanie starej  jakości nie przyniósł zakładanych efektów – chyba, że założenia właśnie takie były. Nieczytelne mapy, niekompletne dokumenty – miało się zmienić – a jak jest widać.

Aktualizacja 10.09.2019.

Po kilku dniach od ogłoszenia w końcu dziś  link www.planowanie.myslowice.pl stał się „aktywny”.  Konsultacje trwają a np. w dalszym ciągu część materiałów jest niedostępnych z etapu który winien zostać już wcześniej wykonany np: tak istotny materiał jak „Studium Komunikacyjne” – szczególnie w aspekcie budowy trasy średnicowej przez Mysłowice. Co do aktualności pozostałych opracowań też można mieć wątpliwości bo często już wiele lat upłynęło od ich sporządzenia. Warto też zwrócić uwagę, że nie przewiduje się spotkań z mieszkańcami w każdej dzielnicy aby oni i Rady Osiedli mogli dowiedzieć się więcej o tak kluczowym dla miasta opracowaniu oraz uczestniczyć aktywnie w jego opracowaniu.