Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa debatowała nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice.

13 września na Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiono Radnym nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice wraz z sposobem rozstrzygnięcia przez Prezydenta Mysłowic uwag zgłoszonych do wyłożonego wcześniej projektu przez mieszkańców. Niestety i tym razem nie odbyło się bez burzliwej dyskusji i goryczy wylewanej przez mieszkańców nad tym jak Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz wsłuchuje się w ich głos. Trochę dziwiła postawa większości radnych z których tylko niewielu się pochylało nad tym co chcą mieszkańcy, a wielu grało w „i tak nic się nie da zrobić” albo robiło za „kworum” . Mocno rozczarowała również postawa nowego naczelnika wydziału odpowiedzialnego za przygotowanie studium oraz sposób rozmowy z mieszkańcami i radnymi. Zgłaszano również zastrzeżenia do tego, że w zaprezentowanych materiałach uwagi mieszkańców zostały mocno przeedytowane co wypaczyło ich sens a nawet nadano niektórym zupełnie inny niż wnosili wnioskodawcy.  Tradycyjnie już mieszkańcy podnosili, że proponowane rozwiązania przez urzędników Prezydenta pozbawiają mieszkańców resztek zieleni w mocno zabudowanych dzielnicach, dopuszczają zbyt wysoką intensywność zabudowy oraz pogarszają warunki życia w mieście.  Widać wszystko musi się zmienić aby pozostało po staremu.

Za mieszkańcami wstawił się Radny Mariusz Wielkopolan.

 W najbliższy czwartek 16 września o godzinie 15 odbędzie sesja Rady Miasta poświęcona Studium i zostanie poddany projekt Prezydenta pod głosowanie Radnych. Zapraszamy do śledzenia obrad Rady Miasta Mysłowice.

Jak Prezydent rozpatrzył uwagi mieszkańców zgłoszone do studium? https://planowanie.myslowice.pl/wp-content/uploads/2021/09/uwagi_wykaz_z-uzasadnieniem-anonim_318.pdf

Dla przypomnienia sposób w jaki większość Radnych oraz Prezydent traktują mieszkańców i ich uwagi przy uchwalaniu planów: