Wykaz posiedzeń organów Rady Miasta Mysłowice -Listopad 2109r.

 

LISTOPAD 2109r.

18.11.2019 r. godz. 15:00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Mysłowicach.

19.11.2019 r. godz. 15:00 Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa

Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2020.

20.11.2019 r. godz. 14:00 Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

Sprawozdanie z wywiązania się z kontraktów zawartych przez miejskie jednostki ochrony zdrowia z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2019.

Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2020.

21.11.2019 r. godz. 15:00 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2020.

Realizacja programu stypendialnego dla uczniów i studentów, mieszkających na terenie miasta.

25.11.2019 r. godz. 1500 Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2020.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta Mysłowice.

26.11.2019 r. godz. 1500 Komisja Finansów i Rozwoju

Omówienie projektu budżetu na 2020 r.

28.11.2019 r. godz. 15:00 Sesja Rady Miasta

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice.

Jakość Świadczonych usług przez Urząd Miasta i jednostki podległe.

Restrukturyzacja zadłużenia Miasta Mysłowice.

ZAPRASZAMY