Zgłoś korupcję.

Zgłoś korupcję 800 808 808
Bezpośrednia rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszem Biura CBA.

Zgłoś korupcję 800 808 808
Bezpośrednia rozmowa telefoniczna z funkcjonariuszem Biura możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy można pozostawić wiadomość nagraną na rejestratorze zgłoszeniowym.

Zgłoś korupcję osobiście:
ul.Poleczki 3
02-822 Warszawa

lub korespondencyjnie:
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
e-mail: sygnal@cba.gov.pl

Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Katowice, ul. 1 Maja 123, 40-235 Katowice, tel. (32) 788 32 00; (22) 437 32 00; fax: (22) 437 3290