UWAGA -cichy zabójca w budynkach MZGK Mysłowice.

 

Tlenek węgla potocznie zwany czadem lub cichym zabójcą,  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. W Tłusty Czwartek, 8-go lutego br. w  Mysłowicach przy ulicy Kopernika 15, kilka osób zatruło się tlenkiem węgla. W mieszkaniu w którym doszło do zdarzenia przebywały cztery osoby. Dwie z nich, matka z dzieckiem trafiło do szpitala.

Nasz redaktor zagłębił się w sprawę nieco dalej. Ustalił, że już w grudniu firma kontrolująca przewody kominowe w budynku przy ul. Kopernika 15 w Mysłowicach, należących do: MZGK MYSŁOWICE stwierdziła braki – usterki- zaniedbania w stanie technicznym urządzeń grzewczo –kominowych, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru lub zatrucia. Dodatkowo kontrolujący wydał opinię „W wyniku odbytej kontroli przewodów kominowych stwierdza się: -kocioł CO –węgiel w pokoju do likwidacji –natychmiast”. Z firmą, która przeprowadziła rzeczową kontrole MZGK rozwiązało umowę w styczniu 2018r. podając powód:  „nierzetelność”.

Rodzą się pytania:

 Jakie czynności podjął kierownik techniczny MZGK Mysłowice, aby zapobiec tragedii z dnia 08.02.2018r.?

Kto jest personalnie odpowiedzialny za realizację zaleceń pokontrolnych?

Czy firma wykonująca kontrole była zbyt rzetelna w swoim zakresie a powodem tej „kosztownej” rzetelności było rozwiązanie umowy?

Ile jest warte życie ludzkie i czy musiało dojść do tej tragedii?

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że prawdopodobnie osoby które uległy zatruciu wciąż przebywają w szpitalu.

Ta mrożąca krew w żyłach sytuacja wymaga głębokiej analizy, wniosków i konsekwencji wobec osób, które do niej doprowadziły.

 

-Redakcja

WAŻNE PORADY

Co zrobić, żeby żyć bezpieczniej?

Przede wszystkim dbaj o odpowiednią wentylację, w szczelnych oknach stosuj mikrowentylację. Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych w ścianie, drzwiach. Dokonuj przeglądów okresowych przewodów kominowych (ich szczelności). W pomieszczeniu, w którym wodę podgrzewa się gazem z tzw. piecyka gazowego, przed kąpielą napełnij wannę wodą i dobrze przewietrz pomieszczenie. Jeżeli jest to możliwe nie dolewaj wody w trakcie kąpieli (wentylacja może być zablokowana oparami gorącej wody). W każdym przypadku nie należy bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. Ponadto dobrym rozwiązaniem zwiększającym nasze bezpieczeństwo jest zainstalowanie czujki mierzącej stężenie tlenku węgla.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

  •   zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
  •   wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
  •   wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną),
  •   jak najszybciej podać tlen,
  •   jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
  •   nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Człowiek najbardziej narażony jest na zatrucie CO przez drogi oddechowe, czyli przez wdychanie nawet niewielkich ilości.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zależności od zawartości karboksyhemoglobiny we krwi:

Zawartość (%) karboksyhemoglobiny Objawy
5-10 Niewielkie ograniczenie ostrości widzenia
10-20 Lekki ból głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, duszność wysiłkowa, kołatanie serca
20-30 Zawroty głowy, zaburzenia świadomości, wiotkość kończyn, niedowłady
30-40 Różowe zabarwienie skóry, zanik świadomości, powierzchniowy oddech, objawy wstrząsu, zsinienie skóry
40-60 Głęboka utrata świadomości, porażenia, obniżenie się temperatury ciała
60-70 Stężenie śmiertelne, śmierć w ciągu 10 minut
ponad 70 Stężenie śmiertelne, śmierć w ciągu kilku minut

 

 

Materiały udostępnione ze stronek:

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl

http://www.straz.pisz.pl/wazne-porady/