TYLKO WSPÓŁPRACA RZĄDU Z SAMORZĄDEM GWARANCJĄ ROZWOJU MYSŁOWIC

 

 

Drodzy Mysłowiczanie. Szanowna Sąsiadko, Szanowny Sąsiedzie. Za nami bardzo dobra kampania samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. Wspólnie z Tomaszem Papajem osiągnęliśmy najwyższe wyniki do Rady Miasta. Wprowadziliśmy sześcioro radnych. To drugi wynik w mieście.

W imieniu całej Drużyny Prawa i Sprawiedliwości składamy podziękowanie za okazane zaufanie i każdy głos oddany na nas. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby konsekwentnie dbać o sprawy mieszkańców Mysłowic. Słowa, które wielokrotnie artykułowałem:  „ Tylko współpraca rządu z samorządem dźwignią rozwoju miasta Mysłowice” będę starał się realizować.

Jako radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy aktywnie działać na rzecz realizacji naszego programu wyborczego. Po pierwsze będziemy dążyć do zmniejszenia zadłużenia miasta Mysłowice oraz MPWiK Sp. z o.o. Jesteśmy  za modelową rewitalizacją  Starego Miasta wraz z budową Nowoczesnego Centrum Multimedialnego na Rynku. Opowiadamy się za uporządkowaniem terenów zielonych i stworzeniem infrastruktury służącej wypoczynkowi mieszkańców. Jednym z kluczowych elementów naszego programu jest uruchomienie dla mieszkańców na terenie po kopalni Mysłowice obszaru o funkcji rozwojowo- kulturowej. Pragniemy wreszcie doprowadzić do rozbudowy Drogowej Trasy Średnicowej z Katowic do Mysłowic. Będziemy wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego. Kluczowe będzie również zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości powietrza, a w szczególności wsparcie w realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

 Wierzymy, że do wprowadzenia tych zmian niezbędne będzie wsparcie ze strony administracji rządowej z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Jako radni Prawa i Sprawiedliwości gwarantujemy bardzo dobrą współpracę z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Niestety jesteśmy pełni obaw co do losów miasta pod rządami ewentualnego prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Kandydat Platformy Obywatelskiej, Wojciech Król wielokrotnie mówił, że gwarancją sukcesu Mysłowic będzie jego współpraca z Prezydentem Mysłowic Edwardem Lasokiem i Marszałkiem Województwa również z Platformy Obywatelskiej. Brak efektów tej współpracy widać w Mysłowicach na każdym kroku. Zapóźnienia inwestycyjne, ostatnie miejsca w rankingach miast, niezadowolenie mieszkańców, to wynik owej współpracy polityków związanych z Platformą Obywatelską. Naszego miasta nie stać już na kolejne niepowodzenia serwowane przez członków tego ugrupowania. Mysłowice potrzebują wyraźnej zmiany.

Na koniec apeluję do Państwa o udział w drugiej turze wyborów prezydenckich w Mysłowicach. Nie wskażę Państwu, na którego kandydata mają Państwo głosować. Wcześniej czy później zdadzą sobie Państwo sprawę, że dla dobra i rozwoju miasta niedopuszczalne jest, aby prezydentem został człowiek Platformy Obywatelskiej Wojciech Król.

Mariusz Wielkopolan