Bezpłatne szkoły świadomego rodzicielstwa i badania dla kobiet w ciąży.

Program „Zdrowa Matka i Dziecko” na Śląsku.

„Zdrowa Matka i dziecko” to Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego, którego celem jest:

  • zapewnienie prawidłowej opieki nad kobietami w ciąży,
  • ograniczenie liczby przedwczesnych porodów,
  • zwiększenie przeżywalności matek i noworodków,
  • zwiększenie skuteczności wczesnego diagnozowania i leczenia wykrytych schorzeń u dzieci,
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dot. prawidłowego przygotowania się do ciąży, porodu i połogu,
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z macierzyństwa,
  • wzrost dzietności w regionie.

Gdzie można uzyskać opiekę? Program realizowany jest na obszarze całego województwa m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Czeladzi, Bestwinie, Jasienicy.

Szczegóły: Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego