Wykaz posiedzeń Rady Miasta wraz z z tematyką -STYCZEŃ 2019r.

 

Wykaz posiedzeń organów Rady Miasta Mysłowice Styczeń 2019

17.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Rewizyjna

 Przedstawienie przez Przewodniczącego propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 i przyjęcie planu pracy.

18.01.2019 r. godz. 1400 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach.

21.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Omówienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Morgi” w Mysłowicach.

Omówienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka” w Mysłowicach.

23.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa

Funkcjonowanie Monitoringu Miejskiego.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.

24.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.

28.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Kalendarium imprez naukowych, kulturalnych i sportowych, organizowanych przez miasto i jednostki w 2019 roku.

29.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Gospodarki Miejskiej Ochrony , Środowiska i Rolnictwa

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019.

Mysłowicki Budżet Obywatelski – stan realizacji wybranych zadań i zmiany regulaminu w roku 2019.

30.01.2019 r. godz. 1500 Komisja Finansów i Rozwoju

Analiza zadłużenia wraz z planem restrukturyzacji dla Miasta Mysłowice oraz spółek prawa handlowego i innych podmiotów z udziałem gminy.

31.01.2019 r. godz. 1500

Sesja Rady Miasta