Wykaz posiedzeń organów Rady Miasta Mysłowice Luty 2019

 

07.02.2019 r. godz. 15:00 Komisja Rewizyjna

 Przygotowanie do kontroli „Kontrola sprawdzająca realizacji zadania Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy – etap I – Park Zamkowy”.

Przygotowanie do kontroli „Kontrola problemowa zadań inwestycyjnych realizowanych w Wydziale Inwestycji:

  1. Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach – PT +wykonawstwo;
  2. Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo;
  3. Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta.”.

20.02.2019 r. godz. 15:00 Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w mieście Mysłowice w roku 2018.

Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Mysłowice.

25.02.2019 r. godz. 15:00 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Poniedziałek

 Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych – plan na 2019 rok.

26.02.2019 r. godz. 15:00 Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

27.02.2019 r. godz. 15:00 Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

 Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

 Zasady realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w Mysłowicach z uwzględnieniem orzecznictwa o niepełnosprawności.

27.02.2019 r. godz. 15:00 Komisja Finansów i Rozwoju

Stopień realizacji i zaawansowania środków zewnętrznych dla zadań z nich współfinansowanych wraz z planem za 2014-2020.

28.02.2019 r. godz. 15:00 Sesja Rady Miasta

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w Mieście Mysłowice w 2018 r.

Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Mysłowice.