W Mysłowicach powstanie zespół do spraw ochrony zieleni i powietrza.

O stanie środowiska i zieleni w mieście można by wiele napisać. Na pewno nie jest dobrze, a wielu miejscach jest bardzo źle i być może dla tego w Urzędzie Miasta powstanie zespół do spraw ochrony zieleni i powietrza. Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Mysłowicach, wcześniej powstawały już tego typu twory ale niestety w ich skład wchodzili na ogół urzędnicy którzy swym działem raczej środowisku nie pomagali. Nowością w podejściu do tematu jest większe otwarcie na mieszkańców poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta oraz możliwość udziału w pracy zespołu mieszkańców – pierwsze spotkanie 31.01.2019 w Sali 204.

Niewątpliwie jest to krok w dobrym kierunku, ale poza zespołem bardziej potrzebne są konkretne efekty. Jak pamiętamy, do tej pory działo się wiele złego, czego efekty widzimy na co dzień np: nowe „parki” w mieście to bardzo gęsto zabudowane osiedla deweloperskie które z parkiem mają tylko wspólną nazwę. Miejmy nadzieję, że uda się zmienić tą szkodliwą tendencję i zamiast zabudowywać trwale niszcząc ostatnie skrawki zieleni w części miasta o największej gęstości zaludnienia i zurbanizowania w końcu zadba się o zrównoważony rozwój, zielone miejsca wypoczynku, naturalne ekrany zieleni chroniące przed hałasem i smogiem.

Będziemy  przyglądać się pracy zespołu, a szczególnie efektom żeby zespół nie stał się tylko wentylem przez który będzie uchodzić frustracja mieszkańców spowodowana  niszczeniem środowiska przez decyzje urzędników.

 

więcej: Kolejna afera z wycinką drzew?