I TY możesz zabrać głos.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mysłowic na obrady organów Rady Miasta oraz na Sesje Rady Miasta. Dodamy, że na Komisjach RM mieszkańcy mogą zabrać głos i przedstawić nurtujący problem bądź tematykę dyskusji.

Już 09 kwietnia o godzinie 15:00, Komisja Rewizyjna zaczyna od omówienia kontroli „Analiza i ocena skuteczności wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2017”. Warto przyjść i zabrać głos, tym bardziej że słabo pozyskujemy środki zewnętrzne. Analizowane będzie również wykonanie budżetu miasta za rok 2017 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

18-stego (środa) godz. 15:00, Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa. Tematyka:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz spotkanie z Mysłowicką Radą Seniorów – informacja o działalności.

19-stego (czwartek) godz. 15:00, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. Tematyka:

Sytuacja sanitarno–epidemiologiczna w mieście oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

23-go (poniedziałek) godz. 15:00, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Tematyka:

Działalność Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki, Publicznej, Muzeum Miasta Mysłowice, Młodzieżowego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – sukcesy

i problemy.

24-tego (wtorek) godz. 15:00, Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Tematyka:

Utrzymanie zieleni i czystości w mieście oraz funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

25-tego (środa) godz. 15:00 Komisja Finansów i Rozwoju. Tematyka:

Obecne oraz przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

26-tego kwietnia (czwartek) godz. 14:00 Sesja Rady Miasta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

-redakcja