Wykreślić wszystko co by stawiało w złym świetle Prezydenta.

 

 

Do naszej redakcji napisał członek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice, Eugeniusz Lelonek -Klub Radnych PiS.

„Na dzisiejszej (środa, 06.06.2018r.) burzliwej komisji rewizyjnej doszło do zmiany, korekty opinii na temat wykonania budżetu 2017 za sprawą radnych MPS którzy przegłosowywali nas 5:4 tj. Byli to Białucha, Hodalski, Zduniak, Zazakowny, Bal. Przeciwni zmianom w tekście byli:Lelonek, Sojka, Wójtowicz, Chmiel. Korekty dotyczyły wykreślenia wszystkiego co by stawiało w złym świetle prezydenta Lasoka jak sama stwierdziła pani Teresa Białucha  i jest to nagrane. Postanowiłem złożyć zdanie odrębne ( poniżej)”

Radny PiS wystosował „ZDANIE ODRĘBNE -Złożone i załączone do Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice o wykonaniu budżetu  Miasta Mysłowice za rok 2017.” Oto jego treść.

 

” Wykonanie budżetu za rok 2017 jest konsekwencją braku wizji i kompetencji  w dążeniu do rozwoju naszego miasta. Bardzo jaskrawo się to przedstawia na tle innych, ościennych miast i powiatów. Stagnacja oraz zadłużenie miasta i rosnące zadłużenie spółki miejskiej MPWiK wynika wprost ze złego planowania jak później wykonania budżetu, który jest nowelizowany co najmniej     12 razy w roku ( co miesiąc ). Nie realizowanie od początku MBO, innych zadań inwestycyjnych, oraz doraźne „łatanie” budżetu jedynie poprzez sprzedaż nieruchomości  pod kolejne galerie handlowe nie podniosą komfortu i poziomu życia mieszkańców naszego miasta. Rosnące wydatki, malejące dochody w konsekwencji coraz większy deficyt budżetowy ma swoje odzwierciedlenie w konkretnych cyfrach i kwotach.

Dlatego nie mogę się zgodzić na korekty i poprawki wprowadzone do pierwotnego projektu   Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice o wykonaniu budżetu Miasta Mysłowice za rok 2017 i załączam do niej zdanie odrębne.

Zmiany korekcyjne w tekście wniesione  przez niektórych radnych Komisji Rewizyjnej jak sami oni stwierdzili na posiedzeniu w dniu 06.06.2018r. mają na celu jedynie i przede wszystkim odsunięcie od Prezydenta Miasta jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualny stan Miasta, w którym przypominam sprawuje urząd Prezydenta drugą kadencję tj. ósmy rok.

Eugeniusz Lelonek

Radny Rady Miasta

W-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”

-Redakcja