Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa!

21 stycznia o godzinie 15:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisja zajmie się przygotowanymi przez firmę Q7 z Wrocławia na zlecenie Urzędu Miasta projektami planów zagospodarowania przestrzennego Morgi  oraz Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka. Plany od początku budziły wiele kontrowersji z uwagi na niejasne zapisy które zdaniem mieszkańców były szkodliwe dla nich i tworzone pod deweloperów. Mieszkańcy również wskazywali wiele błędów i nieścisłości w układzie drogowym powodującym negatywne oddziaływanie, likwidację resztek zieleni  i przeznaczenie terenów zielonych pod stację benzynową, markety czy intensywną zabudowę deweloperską o które nikt nie wnioskował.  Wynikiem tego było złożenie rekordowej jak na Mysłowice liczy uwag do planów zarówno przy pierwszym jak i drugim wyłożeniu planów. W czasie obu wyłożeń mieszkańcy zgłaszali wiele zastrzeżeń do pracy Zespół Planowania i Strategii , jego kierownika Dominika Lorenca oraz obecnych projektantów z firmy Q7 którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania odnośnie kontrowersyjnych zapisów planu. Ta osobliwa „debata” bardzo mocno zniesmaczyła mieszkańców którzy wielokrotnie alarmowali o tym radnych,  ówczesnego prezydenta Edwarda Lasoka oraz  nowego prezydenta  Dariusza Wójtowicza.

Na poniedziałkowym posiedzeniu komisji będą plany prezentowane radnym wraz z omówieniem uwag w tym uwag i wniosków nie uwzględnionych w palnie. Zapraszamy do udziału w komisji radnych oraz mieszkańców, gdyż plany zagospodarowania przestrzennego często przesądzają o kluczowych kwestiach dla miasta i dzielnic oraz mogą pociągać za sobą skutki finansowe o gigantycznej wartości częstokroć decydując czy w okolicy będzie park, gęsta zabudowa deweloperska, stacja paliw czy centrum handlowe. Mieszkańcy mają nadzieję, że radni będą mieli większą siłę przebicie i będą mogli się więcej dowiedzieć o planie, podstawach ustalenia parametrów zabudowy, motywach i celach zapisów planu co niestety było nieosiągalne na publicznych wyłożeniach planu i spotkaniach z przedstawicielami firmy Q7 z Wrocławia, urzędnikami Zespołu Planowania i Strategii oraz kierownikiem zespołu Dominikiem Lorencem.