Plan zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka – apel do mieszkańców!

Po raz kolejny działanie obecnej władzy w tak wrażliwym i strategicznym dla miasta obszarze jak zagospodarowanie przestrzenne budzi sprzeciw mieszkańców. Do redakcji dotarł mail  który cytujemy poniżej:

„Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy, w odpowiedzi na projekt planu zagospodarowania przestrzennego w naszej dzielnicy, w załączeniu przesyłam niektóre z uwag, jakie pojawiły się podczas analizy mapy i projektu stosownej uchwały Rady Miasta. Gorąco zachęcam do zainteresowania tematem jak największej liczby mieszkańców naszej dzielnicy, Waszych sąsiadów; nadeszła najwyższa pora, aby przestać biernie przyglądać się działaniom, które zmierzają w kierunku znacznego pogorszenia komfortu życia w naszej dzielnicy!

Proszę o udostępnienie tego dokumentu wszystkim osobom zainteresowanym, udostępnianie go w mediach społecznościowych (np. Facebook), wydrukowanie i pokazanie sąsiadom oraz aktywny udział w planowanej publicznej debacie nad projektem planu, która odbędzie się w dn. 11.07.2018r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, sala nr 204.”

Lista uwag pod linkiem:

http://prawemyslowice.pl/wp-content/uploads/2018/07/Uwagi-do-planu-zagospodarowania-przestrzennego-W.-Skotnica-Katowicka-Bończyka.pdf

Projekt planu:

http://www.bip.myslowice.pl/page/7175,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-.html

 

Zapraszamy do analizy materiałów, udziału w publicznej dyskusji oraz zgłaszania uwag.