Sprzeciw mieszkańców Skotnicy Wielkiej!

W wielu miejscach dzielnicy Bończyk-Tuwima pojawił apel do mieszkańców:

„PILNE!

W dniu 22 maja 2018 roku o godz. 1500 w Sali obrad Rady Miasta, ul. Powstańców 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miasta w sprawie sprzeciwu mieszkańców dotyczącego budowy kolejnych marketów na terenie zlokalizowanym pomiędzy budynkami Wielka Skotnica 10,12,14,16 i 26, a stacją benzynową Shell. Wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają sprzeciw wobec zagospodarowania tego terenu na kolejną betonową pustynię, zamiast na kompleks parku z placem zabaw dla dzieci serdecznie zapraszam i wnoszę o aktywny udział.

                                                                                                                                                                                                 Przedstawiciel wyrażających sprzeciw.”

 

To już kolejny sprzeciw mieszkańców wobec polityki prezydenta Mysłowic Edwarda Lasoka wspieranego przez większość koalicyjną  wprowadzającego  kolejne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta wbrew woli mieszkańców. Kolejny market w mocno zurbanizowanej dzielnicy budzi uzasadniony sprzeciw – tuż obok jest Aldi, nieopodal Biedronka,  Auchan ,Kaufland oraz Quik Park. Czy kolejny market jest potrzebny w miejscu które winno być przeznaczone pod zieleń, urządzenia sportowe, plac zabaw oraz pełnić rolę zielonego ekranu chroniącego osiedle przed hałasem i smogiem?

Na nieprawidłowości  w pracach nad  zagospodarowaniem przestrzennym mieszkańcy zwracali wielokrotnie uwagę prezydentowi i radnym:

Plan zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Zachodnia” – dla prezydenta i jego urzędników czy mieszkańców?

Burzliwe spotkanie prezydenta Edwarda Lasoka z mieszkańcami dzielnicy Bończyk-Tuwima!

Niestety – brak jakikolwiek sygnałów aby prezydent Lasok pochylił się nad potrzebami mieszkańców, a obecny sprzeciw jest tego owocem. Niebawem mogą być kolejne protesty bo prace nad planem zagospodarowania przestrzennego idą pełną parą w dzielnicy Bończyk-Tuwima i niebawem znikną kolejne obszary zieleni.