Klub Radnych PiS walczy o mieszkania z Programu Mieszkanie Plus w Mysłowicach.

Podczas Sesji Rady Miasta w miesiącu luty, radny Mariusz Wielkopolan wnioskował do Prezydenta Miasta o wyznaczenie terenu i rozpoczęcie prac projektowych do aplikowania w programie Mieszkanie Plus oraz prosił o co miesięczne sprawozdanie na Sesjach Rady Miasta ze stopnia zaawansowania z przedmiotowych prac.

Odbyło się pierwsze spotkanie w przedmiotowym temacie, czego efektem było wydanie przez Prezydenta Miasta  zarządzenia  o powołaniu „ Zespołu ds. programu Mieszkanie Plus na terenie Miasta Mysłowice.” W skład Zespołu wchodzi: II Zastępca Prezydenta Miasta –Bartłomiej Gruchlik, Radny Mariusz Wielkopolan, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Naczelnik wydziału Komunalnego oraz Prezes Zarządu Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na chwile obecną mamy informację, że pierwszy taki budynek może powstać na Wielkiej Skotnicy. Będzie on miał około 100-120 mieszkań.

Czy jest to początek poważnych decyzji Prezydenta Miasta, czy jest to tylko kolejna obietnica bez pokrycia.