Za ile sprzedano tereny na Wielkiej Skotnicy?

W tle niezadowolenia społecznego, oraz narastających protestów mieszkańców  w sprawie budowy pawilonów usługowo-handlowych na przeciwko stacji Shell w dzielnicy Wielka Skotnica, odkrywają się kolejne nieścisłości w tym temacie. Mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją przeciwko wycince drzew na przedmiotowym teranie. Dotarliśmy do dokumentów związanych ze sprzedażą przedmiotowego terenu. Ale po kolei.

W maju br. została opracowana Prognoza Skutków Finansowych Uchwalenia Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka w Mysłowicach. Prognozę opracował Rzeczoznawca Majątkowy, który pisze; ”W wyniku analizy rynku lokalnego w badanym okresie stwierdzono stabilizowanie się rynku obrotu nieruchomościami:

– tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne około 170 zł/m2 ,

– tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne około 200 zł/m2 ,

– tereny usług około 400 zł/m2 ,

– tereny przeznaczone pod cele publiczne około 70 zł/m2.”

Dodamy, że okres badań cen to 2013-2017r. a przyjęty okres prognozy to 5 lat. Teren na Wielkiej Skotnicy, o który walczą mieszkańcy Mysłowic znajduje się w obrębie tego opracowania.

A teraz sedno sprawy.

Na podstawie Protokołu z przetargu nieograniczonego, cena która została osiągnięta za 16143 m2 przedmiotowego terenu to kwota 2.525.000,00 zł. tj. 154 zł/m2 + VAT. Daje nam to około 192 zł/m2.

Można w różnych operatach lub prognozach popełnić błąd statystyczny lub inny, ale żeby mylić się o ponad 100% wartości. Albo opracowanie się nie myliło. Czy miasto zaniżyło cenę terenu? Czy budżet stracił kolejne 2,5 mln zł? Oczywiście w punkcie 11. Opracowania Klauzula i zastrzeżenia rzeczoznawca majątkowy pisze, że prognoza nie jest aktem prawnym, nie stanowi integralnej części planów ale stanowi szacunkową ocenę finansową. Dodaje, że niniejsze opracowanie ma charakter opinii o wartościach i kosztach i nie jest operatem szacunkowym. Widać, że takie sprawy nie tylko w Warszawie.

-materiał przygotował Radny Mariusz Wielkopolan