Wysokie standardy w Urzędzie Miasta.

Jak na miasto z potężnym zadłużeniem a jeszcze większymi poręczeniami, kupowanie telefonu komórkowego za ponad  6 tyś. zł z dodatkami na bogato, to raczej lekka przesada. Tu można obejrzeć zakup. Odmawia się mieszkańcom zabudowy progów zwalniających z powodu braku pieniędzy a lekką ręką kupuje telefon z nadgryzionym jabłkiem. Czy nas na to stać?! Może mamy takie wysokie standardy? Szkoda, że nie w mieście tylko w Urzędzie Miasta.

„Wymagania i specyfikacja

Gmina Miasto Mysłowice zaprasza do składania ofert na zakup:

– Apple iPhone X 256GB – 1 szt.

– kolor: czarny lub szary

– szkło ochronne i dedykowane etui w kolorze czarnym

Zawartość opakowania:

– iPhone z iOS 11

– EarPods ze złączem Lightning

– Przejściówka z Lightning na gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

– Przewód z Lightning na USB

– Zasilacz USB

– Dokumentacja

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe pochodzące z polskiej dystrybucji.

Aparat musi pracować w dowolnej sieci (bez SIM-lock).”

 

Za rok 2017 deficyt, czyli  różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu (ujemne saldo w budżecie), jest prawie 300 % większy w porównaniu z 2016r. i wynosi  minus 9,4 mln zł.

Gmina Mysłowice posiada na dzień 31.12.2017r. zadłużenie w kwocie 99,47 mln zł, natomiast poręczenia Miasta Mysłowice wynoszą 118,89 mln zł.

Jak wygląda spłata zobowiązań Gminy Mysłowice w najbliższych latach 2017-2023 obrazuje poniższa tabela.

Spłata zobowiązań Gminy Mysłowice w latach 2018 – 2023 w zł
Rok Poręczenia Kredyt Gminy Mysłowice Odsetki „w kwocie około” Suma
2018 4.766.803 4.892.372 2.500.000 12.159.175
2019 11.192.356 6.892.372 2.500.000 20.584.728
2020 8.733.637 11.652.869 2.500.000 22.886.506
2021 15.593.903 10.367.688 2.500.000 28.461.591
2022 25.806.282 9.300.000 2.500.000 37.606.282
2023 26.115357 10.400.000 2.500.000 39.015.357

Komisja Rewizyjna opisuje ( 8 czerwca 2017r.) powyższą sytuacje następująco: „Konieczność poniesienia znacznych wydatków z tytułu spłat wyemitowanych obligacji, może negatywnie odbić się na realizowanych zadaniach inwestycyjnych planowanych przez Miasto Mysłowice w kolejnych okresach.
Analizując charakterystykę spłat zobowiązań, może dojść do niecodziennej sytuacji, że w najbliższych kilku latach Gminę Mysłowice nie będzie stać na bieżące płatności, a tym bardziej na prowadzenie poważnych inwestycji.” Komentarz pozostawiam czytelnikom.

 

-redakcja