Tereny po KWK Mysłowice są bardzo ważnymi i strategicznymi miejscami dla naszego miasta.

Z niedowierzaniem obserwowałem wycofanie się Prezydenta Edwarda Lasoka z pozyskania tych terenów w zasoby miasta. Jak pisała rzecznik  urzędu wojewódzkiego „…prezydent Mysłowic wycofał się zupełnie nieoczekiwanie. Nie zostaliśmy nawet powiadomieni dlaczego podjął taka decyzję.” Dodam, że była to jedna  z najważniejszych obietnic wyborczych Pana  Prezydenta oraz Posła Wojciecha Króla. Jak cała Platforma Obywatelska tak i ci panowie kolejny raz  zafundowali nam obietnice bez POkrycia.

Teraz nie możemy oglądać się  wstecz, ale wykorzystać szanse na pozyskanie tych terenów w zasoby miasta.  I co dalej?  Mam na to pomysł i propozycje dla mieszkańców Mysłowic.

Aby Miasto Mysłowice mogło realnie rozwijać się potrzebne są poważne inwestycje. Na takie mega inwestycje idealnie nadają  się tereny po byłej KWK „Mysłowice”.  Mając  je w swoich zasobach jesteśmy w stanie ubiegać się o uczestnictwo w ”Programie dla Śląska”, którego początek realizacji planuje się już w 2020r. Koszt całego projektu to około 40 mld zł. Pieniądze te generalnie mają być przeznaczone na wyrównanie luki rozwojowej śląska względem innych województw. Tym bardziej Mysłowice potrzebują takiego programu , gdyż my mamy „luki rozwojowe” względem ościennych miast w województwie. Obszary zawarte w programie to innowacyjność, wykorzystanie kapitału ludzkiego, poprawa infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej , rozwój miast oraz rewitalizacja obszarów pokopalnianych.

Ten rządowy „Program dla Śląska”  jest jedną z ostatnich szans dla Mysłowic aby pozyskać duże pieniądze.  Dzięki temu programowi, realizowane inwestycje w Mysłowicach stano się dźwignia rozwoju miasta a co za tym idzie poprawią warunki życia mieszkańców. Uważam, że jestem w stanie zainteresować władze wojewódzkie i państwowe, aby te pieniądze trafiły do Mysłowic.

Radny PiS Mariusz Wielkopolan

Na co przeznaczane będą środki finansowe w ramach Programu dla Śląska (kwoty w mld zł):