Polska Grupa Górnicza S.A. oferuje stypendia i gwarancje pracy.

Jak informuje nas portal samorządowy  www.portalsamorzadowy.pl Polska Grupa Górnicza oferuje stypendia i gwarancje pracy dla uczniów klas górniczych. 7-mego marca zarząd PGG S.A. podpisał porozumienie z samorządem powiatu bieruńsko-lędzińskiego w sprawie współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa. Jest to pierwsze z serii takie porozumienie, jakie spółka zamierza podpisać z gminami górniczymi.

Informacje potwierdza PGG S.A. na swojej stronie internetowej: „Zgodnie z porozumieniem, powiat jako organ prowadzący wyznaczy szkoły, w których utworzone zostaną oddziały kształcące młodzież w dziennym systemie nauczania na poziomie szkół branżowych oraz techników. PGG z kolei każdego roku ( do 15 stycznia) określi Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu liczbę uczniów ze wskazaniem typu szkoły i zawodów, którym w danym roku szkolnym zostanie udzielona gwarancja zatrudnienia. Wyznaczone w terminie do 31 października każdego roku przekażą do PGG wykazy uczniów, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym. W ramach współpracy PGG zapewni tym absolwentom zatrudnienie pod ziemią w kopalniach wchodzących w struktury spółki. PGG może także przyznać stypendium dla uczniów rozpoczynających naukę. Jednak uczniowie, którzy je otrzymają, tym samym zobowiążą się do przepracowania w PGG minimum 3 lat po ukończeniu nauki.”

https://www.pgg.pl/aktualnosci/z-zycia-firmy/511,Stypendia%2C+nagrody+i+gwarancj%C4%99+zatrudnienia+%E2%80%93+propozycja+PGG+dla+uczni%C3%B3w+klas+g%C3%B3rniczych+z+powiatu+Bieru%C5%84sko+%E2%80%93+L%C4%99dzi%C5%84skiego

 

„Szkoły, z którymi współpracuje PGG, znajdują się m.in. w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Lędzinach, Łaziskach Górnych, Rybniku, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim.

Grupa może przyznać stypendium dla uczniów rozpoczynających naukę (200 zł miesięcznie), którzy zobowiążą się do przepracowania w PGG co najmniej trzech lat po ukończeniu nauki. Natomiast uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.0 dostaną tysiąc złotych nagrody rocznej.”

http://www.pulshr.pl/edukacja/polska-grupa-gornicza-stypendia-i-gwarancja-pracy-dla-uczniow-klas-gorniczych,51797.html