Podsumowanie kariery prezesa Sławomira Kosiby w MPWiK Mysłowice – 7 miesięcy rządzenia spółką i ponad 6 mln zł oszczędności?.

Po gwałtownym zakończeniu kariery przyszedł czas na refleksje i podsumowania. Były już prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach podsumował w serwisie linkedin   swoją blisko 7 miesięczną karierę. Historia o MPWiK rozpoczyna się tak:

Niewiele jest w Polsce przedsiębiorstw zarządzających sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi które pozostają w stanie permanentnej niezdolności do generowania dodatniego wyniku na działalności. Wśród tych niewielu jest jedno wyjątkowe. MPWiK w Mysłowicach.(…)

Na zakończenie prezes podsumowuje:

„(..)Uwzględniając efekty osiągnięte w II półroczu 2017, z pomijalnym błędem można powiedzieć, że wartość dodana wniesiona przeze mnie i przez mój zespół to kwota 6’300’000 złotych konkretnych oszczędności. Przypomnę że zarząd spółki objąłem 17-go lipca 2017. Odwołano mnie 23 lutego 2018. Zatem to jest wynik 7,5 miesiąca pracy dla MPWiK.”

Czyżby to był cudotwórca który znalazł źródło tolerowanych przez lata mega strat spółki? Z technicznych aspektów nie sposób nie wspomnieć o redukcji zbędnego zatrudnienia o 70 osób czy rezygnacji ze zbędnych usług zewnętrznych które to między innymi dały jak twierdzi pan Kosiba ponad 6 mln zł. oszczędności. Nie tak dawno w lokalnych mediach prezes wyliczał oszczędności : rezygnacja z 4  zbędnych samochodów służbowych kosztujących 200 tys zł rocznie!, rezygnacje z firmy ochroniarskiej  za 300 tys. zł , obniżenie opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 500 tys. zł rocznie (to ostatnie szczególnie ciekawe bo prezydent Lasok twierdził wcześniej że  za ścieki przepłacamy ale nie da się dużo z tym zrobić), 800 tys. zł rocznie dało obniżenia zakupu zbędnych  materiałów  etc.. etc ….

Niestety w swym długim podsumowaniu prezes nie wspomniał o bombie ekologicznej na Bończyku która to wyrosła na cennych terenach MPWiK w wyniku przyjęcia skażonej ziemi z budowy komercyjnego centrum handlowego przez jego poprzednika na mocy decyzji prezydenta Edwarda Lasoka  czy pogarszającego się ciśnienia wody w sieci i wynikających z tego problemach mieszkańców wyższych budynków .

Wskazywane co chwilę oszczędności mogły drażnić bo skoro teraz tyle się da zaoszczędzić to dlaczego wcześniej tyle marnotrawiono? Ale jak to było naprawdę z wynikami spółki? Czy oszczędności nie były pozorne i kolejny prezes nie uzna ich za straty?  Trudno powiedzieć, bo poza enigmatycznym komunikatem na razie brak informacji od prezydenta Edwarda Lasoka o konkretnych przyczynach odwołania ani czy będzie przeprowadzony niezależny audyt badający  stan spółki.

Przypomnijmy, że prezes Sławomir Kosiba był długo poszukiwanym następcą poprzedniego, nieodżałowanego przez prezydenta Edwarda Lasoka poprzednika Piotra Gałuszki, którego  bronił wielokrotnie przed zarzutami stawianymi przez radnych i lokalne media. Prezes Piotr Gałuszka został odwołany przez prezydenta Lasoka dopiero po tym jak złożył wniosek o zawieszenie  w obowiązkach prezesa z uwagi na… stan zdrowia.. Działalności w MPWiK prezesa Piotra Gałuszki podsumowało pełne absolutorium prezydenta Lasoka dla prezesa i zarządu spółki – bez uwag .

Prezes Sławomir Kosiba został wyłoniony w wyniku wielokrotnego podejścia i przesiania wielu kandydatów którzy nie spełniali wymogów i oczekiwań prezydenta Lasoka – konkursy w których startowało nawet 8 kandydatów unieważniano i szukano dalej. Prezes został odwołany dość niespodziewanie po ostatniej sesji Rady Miasta na której to nic nie zapowiadało takiego obrotu sprawy. Sławomir Kosiba zanim objął funkcję prezesa MPWiK był między innymi za rządów Platformy Obywatelskiej Prezesem Kopalni Wapienia Czatkowice w grupie Tauron. Wraz z końcem rządów PO został odwołany, a fotel prezesa przejął po nim jego zastępca – jak  będzie w Mysłowickich wodociągach? Czy pełniący obowiązki prezesa wice prezes MPWiK Przemysław Gardoń   będący jednocześnie wice prezesem GWP Inżynieria obejmie pełnoprawną  funkcje prezesa Mysłowickiej spółki?  Może zdradzi coś nam prezydent Edward Lasok na spotkaniach mieszkańcami których turne trwa albo na najbliższej Radzie Miasta? Oczywiście to tylko przypuszczenia bo może przyjąć sprawdzoną strategię przemilczania tematu.