MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach -„Zagrożenia i szanse”

Radni Miasta Mysłowice przekazali redakcji Prawe Mysłowice prezentacje przygotowaną przez mysłowicki MPWiK. Skoro radni ją otrzymali, traktujemy to jako informacje publiczną, więc zaprezentujemy ją państwu. Znajdziemy w niej: wynik ekonomiczny, zobowiązania finansowe, stawki za wodę i ścieki za okres od 2007 do 2018 r.  oraz kreowanie się sytuacji finansowej Spółki w kontekście działań Zarządów jak i Właściciela. Na końcu przedstawiono wstępny zarys Programu Restrukturyzacji.

Lektura godna analizy, krótka, treściwa, niezabarwiona. Prezentacja w załączniku poniżej.

Prezentacja MPWiK

*prezentacja została przygotowana przez MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach i stanowi jej własność