Mobilny Punkt Konsultacyjny Funduszy Europejskich

 Już 17 stycznia od 8:00 do 10:30 Urząd Miasta Mysłowice oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Konsultacje będą udzielane w Urzędzie Miasta w Mysłowicach ul. Powstańców 1, w sali 204, 17 stycznia br. w godz. od 8.00 do 10.30.
Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Kontakt
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach:

Napisz do nas

punktinformacyjny@slaskie.pl

Godziny pracy punktu:

w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 

 

Telefony do konsultantów

Telefony: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194

E-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów.