Miasto nie otrzyma należnego podatku w kwocie 5 mln zł od MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach

24 stycznia odbyła się  Komisja Finansów i Rozwoju podczas, której analizowano zadłużenie miasta Mysłowice wraz z  podmiotami i spółkami zależnymi. Podczas obrad Prezes MPWiK Sp. z o.o. Mysłowice Sławomir Kosiba, oznajmił że  spółka nie posiada uregulowanego podatku od nieruchomości w kwocie około 5mln zł względem Miasta Mysłowice.

Jak spółka zamierza z tego wybrnąć?  W  zamian spłaty tych 5 mln zł  zadłużenia, MPWiK przekaże miastu sieć wody deszczowej.

Radny Miasta Mariusz Wielkopolan, który nagłośnił ten proceder, napisał na swoi  Facebook że:
„Ta decyzja budzi głębokie zaniepokojenie gdyż nie dość, że miasto nie otrzyma należnego podatku w kwocie 5 mln zł, to dodatkowo koszty utrzymania przedmiotowej instalacji deszczowej wynoszą około 1 mln zł rocznie. Z czego miasto będzie pokrywało koszty utrzymania tej instalacji? Z naszych podatków?”

Pozostałe spółki i jednostki zależne nie posiadały niezapłaconych zobowiązań wymagalnych.