III Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się 25 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice.

Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego.

Tematyką spotkania będzie: oferta RPO WSL 2014-2020 w zakresie wsparcia dla organizacji pozarządowych, oferta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-202o, inne możliwości dofinansowania dla organizacji pozarządowych.

Plan forum:

  • 9.30 – Rejestracja uczestników.
  • 10.00 – Przywitanie uczestników i otwarcie forum.
  • 10.00 – Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych – Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach.
  • 13.00 – Przerwa.
  • 13.30 – Standardy formalno-prawne działalności organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z siedzibą w Katowicach.
  • 15.00 – Dyskusja i podsumowanie forum.
  • 15.30 – Zakończenie.

Rejestracja na forum odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: rpo.slaskie.pl/czytaj/spot_inf_myslowice_NGO_25112019