Grupa „Mieszkańcy i Lokatorzy MSM” rozmawiała z Zarządem spółdzielni.

W dniu 22.01.2018, do siedziby Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostało

dostarczone przez delegatów naszej inicjatywy „Mieszkańcy i Lokatorzy MSM”,

NASZE wspólne pismo dotyczące SYSTEMU ROZLICZEŃ C.O..

 

Dodatkowo, złożyliśmy pismo mieszkanki MSM dotyczące udostępnienia kopii

umów zawartych przez Zarząd Spółdzielni z firmą ISTA i Tauron Ciepło, jak również

udostępnienia dokumentów przetargowych, na podstawie których ISTA została wybrana.

W piśmie tym został złożony jeszcze jeden postulat dotyczący udostępnienia kopii

dokumentu rozliczeniowego za centralne ogrzewanie oraz wodę, przekazanego przez

firmę ISTA do Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za ostatni rok rozliczeniowy.

Powyższe pisma złożyliśmy w sekretariacie MSM, ul. Wielka Skotnica 6, praktycznie

na ręce Prezesa, P. Adama Kaliszczaka.

 

Ku naszemu zaskoczeniu Prezes zaprosił nas na rozmowę, w której uczestniczył też

jego zastępca P. Jacek Cieślar. Doszło do merytorycznej dyskusji, w której poruszyliśmy

tematy załączone w listach. Zarząd zgodził się na współpracę z nami, polegającą m.in.

na udostępnianiu istotnych dla nas dokumentów. Również, bardzo Nas zaskoczyła

propozycja opracowania własnego, NOWEGO REGULAMINU C.O., który mógłby być

poddany pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu członków MSM.

 

Oczywiście nie ma róży bez kolców. Dopłat do ogrzewania za miniony sezon (2016/17)

nie da się cofnąć. Pomimo wielokrotnego przywoływania tego tematu, nie zostanie on

pozytywnie „rozpatrzony” przez władze spółdzielni, ponieważ są one ograniczone

regulaminem. Jak przekazał nam P. Prezes, regulaminu nie można zmieniać w trakcie

a tym bardziej po zakończeniu i rozliczeniu sezonu grzewczego. Wprawdzie regulamin

na bieżący sezon został zmodyfikowany w październiku i wprowadzony z datą

wsteczną od lipca, ale ten zabieg miał właśnie na celu zmniejszenie tak drastycznych

różnic w opłatach za ogrzewanie, była to więc zmiana w dobrym kierunku.

 

Prezes zapowiedział, że w marcu odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami, który

będzie miał na celu rozmowy o zaistniałeś sytuacji, ale przede wszystkim spotkania

będą miały charakter edukacyjny. Wielu mieszkańców niestety oszczędza, bo ma ciepłe

mieszkanie, bo lubi mieć chłodno albo po ostatnim sezonie grzewczym boi się dopłat,

a stąd w większości biorą się kolosalne dopłaty u części mieszkańców,

bo ogrzewają oni siebie i sąsiadów.

 

Pamiętajcie, w  czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie, na którym będziemy mogli

wprowadzić własne zmiany. Zmiany mogą dotyczyć rady nadzorczej, statutu i nowego

regulaminu (nad którym koniecznie musimy popracować).

 

Miejmy nadzieję, że Zarząd nie rzuca słów na wiatr i nie gra na czas. Będziemy cały

czas kontrolować jego poczynania i występować z własnymi propozycjami.

Występujmy wspólnie i sprawmy, że MSM będzie w końcu służyć NAM mieszkańcom

i NASZYM interesom.

Grupa „Mieszkańcy i Lokatorzy MSM”

Znajdziesz nas na Facebooku: Mieszkańcy i Lokatorzy MSM