DRODZY MIESZKAŃCY MYSŁOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ !

Facebook: Mieszkańcy i Lokatorzy MSM

Jesteśmy nieformalną grupą lokatorów z MSM, działamy na rzecz obrony praw mieszkańców

oraz ich interesów. Chcemy koordynować Wasz sprzeciw wobec nieakceptowalnych działań

Zarządu Spółdzielni i zwiększać Waszą kontrolę nad Waszą przecież spółdzielnią !

 

W ostatnim czasie wiele razy był poruszany temat rozliczeń centralnego ogrzewania. Niestety,

problem nie został dalej rozwiązany – zarząd spółdzielni nie słucha głosu mieszkańców, którzy

nie zgadzają się na wadliwy i niesprawiedliwy system rozliczeń. Podnoszenie zaliczek na C.O.

(najnowszy pomysł zarządu, który już pewnie zauważyliście) nie rozwiązuje problemu a tylko

podnosi koszty czynszów, które i tak nie są małe (zaliczka za C.O. wzrosła o 17% !).

 

Wiele osób musi dopłacać do ogrzewania, a ci, którzy mieli zwroty w zeszłym sezonie, dostali

je dużo niższe w stosunku do ubiegłego roku. Realny wzrost kosztów C.O. (u dostawcy) wcale

nie jest tak wielki aby usprawiedliwiał tak duże dopłaty. Dodatkowo, biorąc pod uwagę modernizację cieplną budynków i wymiennikowni, powinniśmy się spodziewać stałych zwrotów części

wpłaconych zaliczek, dla wszystkich lokatorów.

 

Tymczasem mieszkańcy, obawiając się jeszcze większych dopłat, zaczynają oszczędzać na

ogrzewaniu co kosztuje ich własny komfort lub nawet zdrowie. Zbierająca się wilgoć powoduje

grzyby i pleśń, (a wszyscy chyba wiemy, że wilgoć nie jest pożądanym elementem w strukturze

budynku, powoduje jego powolną destrukcję). Lokatorzy, którzy są zmuszeni do ogrzewania

mieszkań normalnie, bo mają małe dzieci lub stan zdrowia nie pozwala im na wychładzanie się,

albo po prostu chcą żyć komfortowo (a chyba mamy do tego prawo w środku XXI wiecznej

Europy), znajdują się w stresowej sytuacji, spodziewając się bardzo wysokich dopłat za c.o.

 

Dotarły do nas informacje, że podobno zarząd spółdzielni ma zamiar wymienić wszystkie

głowice zaworów na grzejnikach na nowy typ, który automatycznie uruchamia ogrzewanie gdy

temperatura, przykładowo, spadnie w mieszkaniu poniżej 16 C. Dlatego chcielibyśmy zapytać

spółdzielnię czy tego typu operacja jest rzeczywiście planowana, jaki jest jej koszt i jakie są

z tego praktyczne korzyści dla wspólnoty lokatorów. Przy wyborze firmy ISTA chyba nie

brano pod uwagę opinii lokatorów i specjalistów z innych spółdzielni. A wystarczy przeczytać

w internecie opinie o tej firmie i jej systemie podzielników, aby mieć duże wątpliwości co do

zasadności wyborów MSM-u. Dlatego też, uważamy za podstawową potrzebę, takie zorganizowanie mieszkańców, abyśmy (co gwarantuje nam Statut MSM) wspólnie mieli kontrolę

i współudział w podejmowaniu decyzji, które nas żywo dotyczą.

 

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowymi informacjami weźcie udział w spotkaniu

16 stycznia na ul. Grunwaldzkiej 22/5 –Biuro Senatora PiS Czesława Ryszki, godz. 18:00. Na obecną chwilę zbieramy podpisy do walnego zgromadzenia.

Znajdź nas na Facebook i bądź na bieżąco !

>Mieszkańcy i Lokatorzy MSM <