Dlaczego w Mysłowicach i dlaczego Wiceminister Sprawiedliwości?

27 listopada w Mysłowicach na spotkaniu z mieszkańcami gościł wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Spotkanie zorganizował radny Miasta Mysłowice Mariusz Wielkopolan wraz z Panią Poseł z Mysłowic Bożeną Borys-Szopą. Po pierwszej wizycie Minister Edukacji w Mysłowicach, obiecywałem mieszkańcom, że będę zapraszał do nas ministrów obecnego rządu. Celem tych wizyt ma być poprawa jakości życia mieszkańcom Mysłowic oraz pomoc w dźwignięciu miasta ku realnemu rozwojowi. Obietnicy dotrzymałem.

Po drugie, podczas licznych spotkań z mieszkańcami otrzymuje informacje o niesprawiedliwym lub bezprawnym traktowaniu Mysłowiczan na różnym szczeblu: administracyjnym, sądowniczym a nawet w postępowaniu prokuratorskim. Tym bardziej taka wizyta w Mysłowicach utwierdza do słuszności reform w wymiarze sprawiedliwości. Jeśli chcemy aby w Mysłowicach prawo było przestrzegane w pierwszej kolejności potrzebne są reformy tego systemu i „Dobra Zmiana”.