30 stycznia odbyło się kolejne spotkanie członków Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

30 stycznia odbyło się kolejne spotkanie członków Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w biurze PiS Mysłowice (Biuro Senatora Czesława Ryszki). Spotkanie organizuje Radny Miasta Mysłowice Mariusz Wielkopolan na którym obecny jest radca prawny Senatora.

Mieszkańcy zrzeszają się na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą „Mieszkańcy i Lokatorzy MSM”. Zebrani ustalili nowe kierunki działania w sprawie drastycznych dopłat za centralne ogrzewanie, naliczone w 2017r.

Podczas spotkania członkowie spółdzielni artykułowali szereg informacji dotyczących nieprawidłowości w zakresie działania spółdzielni oraz problemów technicznych. Grupa opracowała wzory „Reklamacja podzielników firmy ISTA” oraz Reklamacja Docieplenie stropodachu lub ewentualną kontrole (tyczy się ostatniej kondygnacji budynku).  Ustalono kolejne terminy spotkania: 12.02. 2018r. godzina 16:00 w siedzibie MSM oraz 20.02.2018r. ul. Grunwaldzka 22/5 godzina 18:00 -Biuro Senatora Czesława Ryszki PiS Mysłowice.

Wzory pism do pobrania poniżej.

Reklamacje podzielniki

Reklamacje stropodach