Stanowczy sprzeciw mieszkańców na budowę elektrowni fotowoltaicznej

Mieszkańcy dzielnicy Krasowy, na pograniczu z dzielnicą Ławki wyrażają stanowczy sprzeciw dotyczący budowy elektrowni słonecznej w pobliżu ich zabudowy mieszkalnej. Nie sprzeciwiają się samej idei budowy takich elektrowni, w trosce o środowisko. Problem stanowi zbyt bliska odległość paneli słonecznych od  ich budynków mieszkalnych. Mieszkańcy wskazują , że „wynosić ona będzie 15 m o najbliższego domku jednorodzinnego”. Według informacji do których dotarliśmy, została wydana DECYZJA Prezydenta Miasta z 27.09.2013r. stwierdzająca: „brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko” przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestorem jest firma Spp Wytwarzanie 32 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej Krasowy I, Krasowy II, o mocy do 5000 kW przy ul. Krasowskiej.

Jak czytamy w piśmie, które skierowali do Urzędu Miasta, „Mieszkańcy obawiają się o zdrowie swoje, a przede wszystkim swoich dzieci, które będą narażone na dodatkowe oddziaływanie promieniowanie elektromagnetyczne”. Pod protestem podpisało się ponad stu mieszkańców i kilku radnych: Mariusz Wielkopolan, Artur Bula i Antoni Zazakowny. Radny Wielkopolan złożył interpelacje do Prezydenta Miasta Mysłowice o przeprowadzenie konsultacji społecznych, przeanalizowanie zbyt bliskiego położenie paneli od budynków mieszkalnych (około 15m) oraz o informacje dotyczącą aktualnej planowanej mocy elektrowni. Jak relacjonują nam mieszkańcy jeden z radnych Biolik Krzysztof z Ławek, odmówił podpisania ich sprzeciwu.

Jutro czyli w sobotę 21.12.2019r. mieszkańcy organizują protest o godzinie 11:00 w miejscu planowanej inwestycji tj. rejon skrzyżowania ul. Krasowskiej z ul. Plebiscytową.